Elektromontaż nr 2 Kraków Spółka z o.o. jest firmą produkcyjno-usługową działająca w branży elektroenergetycznej.

Powstaliśmy w oparciu o zasoby ludzkie i materialne Elektromontażu nr 2 Kraków S.A., przejmując jego dotychczasowe doświadczenia i wiedzę opartą na ponad 40-letnim okresie działalności na rynku krajowym i zagranicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i informacjami o naszej firmie.
Copyright 2006 Elektromontaż nr 2 w Krakowie